نسور السريان

أغاني سريانية منقول بقلم بطرس شابو

صورة العضو الشخصية
ابن السريان
مدير الموقع
مدير الموقع
مشاركات: 5488
اشترك في: الخميس إبريل 23, 2009 4:36 pm

أغاني سريانية منقول بقلم بطرس شابو

مشاركة غير مقروءة بواسطة ابن السريان » الأربعاء مارس 29, 2017 3:55 pmܠܶܟ̣ܝ̱ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ̱ ܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܳܒܰܝ̈
ܒܶܟ̣ܝ̱ ܒܣܶܡ ܠܺܝ ܡܩܳܡܳܐ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܝܽܘܒܳܒܰܝ̈
ܢܺܐܬ̣ܶܐ ܟܰܝ ܝܰܘܡܳܐ ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܚܰܘܒܰܝ̈
ܘܶܐܩܥܶܐ ܒܩܳܠܝ̱ ܪܳܡܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܰܝ
ܟܡܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܬ̣ܬܢܺܝܚܳܐ ܒܦܰܝܽܘܚ̈ܶܐ ܡܰܫܒܰܝ̈ܟܝ̱
ܘܰܠܪܶܟ̣ܢܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܬܰܦ̈ܶܐ ܒܓ̣ܰܘ ܫܰܠܒܰܝ̈ܟܝ̱
ܪܽܘܚܝ̱ ܣܰܓܺܝ ܣܘܺܝܚܳܐ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܰܝ̈ܟܝ̱
ܘܰܠܢܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܬܚܶܝܬ̣ ܛܶܠܳܠ ܕܽܘܠܒܰܝ̈ܟܝ̱
ܣܳܡܰܬ̣ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܳܐ ܡܳܬ̣ܝ̱ ܚܽܘܒܶܟ̣ܝ̱ ܢܺܝܫܳܐ
ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ̣ ܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ
ܕܶܐܚܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܡܶܣ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ
ܕܰܢܕܰܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܰܦܪܶܟ̣ܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܳܐ
ܥܒܕܡܫܝܚܐ ܩܪܗܒܐܫܝ
ܐܳܗ ܐܳܗ ܕܳܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܬ̣ܶܐ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܰܐܒܰܐ ܢܽܘܐܝܠ
ܘܰܛܥܺܝܢ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܗܰܠܶܠ
ܡܳܐ ܡܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܕܰܢ ܕܳܕܰܢ ܒܰܐܒܰܐ ܢܽܘܐܝܠ
ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܟܢ̈ܰܝܟ ܒܡܰܘܠܳܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ
ܣܰܓܺܝ ܣܰܓܺܝ ܦܨܺܝܚܺܝܢܰܢ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܒܰܐܡܺܝܢ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ
ܢܺܚܶܐ ܢܺܚܶܐ ܕܳܕܰܢ ܣܳܒܳܐ ܒܰܐܒܰܐ ܒܰܐܒܰܐ ܢܽܘܐܝܠ
ܡܝܛܪ. ܔܘܪܔܝ ܨܠܝܒܐ
ܬܰܘ ܢܶܬ̣ܛܰܝܰܒ ܟܽܠܰܢ ܒܰܗܦܳܟ̣ܬܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒܰܢ
ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ̣ܛܰܝܰܒ ܠܶܗ ܪܳܚܡܰܢ
ܗܳܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܩܥܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܛܳܒܳܐ ܢܶܒܥܶܐ
ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܥܰܡ ܝܰܕܺܝܕܰܢ ܢܶܩܥܶܐ
ܬܰܘ ܢܶܬ̣ܛܰܝܰܒ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܘܢܶܩܥܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢ ܠܰܐܝ ܠܰܐܝ
ܒܫܰܝܢܳܐ ܐܶܬ̣ܰܝܬ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܐܳܘ ܝܰܕܺܝܕܰܢ ܢܶܩܥܶܐ
ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ
ܩܶܢܢܫܪܺܝܢ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܒܠܳܢܺܝܬ̣ܳܐ
ܩܶܢܢܫܪܺܝܢ ܡܢܰܨܚܳܢܺܝܬ̣ܳܐ
ܗܦܳܟ̣ܬܳܐ
ܐܳܘ ܩܶܢܫܪܺܝܢ ܩܶܢܳܐ ܕܢܶܫܪ̈ܰܝ ܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ
ܕܰܐܢܗܰܪܘ̱ ܗܰܕܺܝܘ̱ ܠܗܰܘܢܳܐ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ
ܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܶܥܙܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܛܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ
ܘܰܥܛܰܦ ܠܒܽܘܫܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ
ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܢܒܰܓ̣ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘ ܒܰܠܕܳܝܳܐ
ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܗܽܘ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܘܰܐܒܽܘܢ ܬܰܠܡܰܚܪܳܝܳܐ
ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܒܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܐ
ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܝܰܬ̣ܪ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܚܽܘܬ̣ܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ̣ܳܐ
ܚܒ̈ܳܠܰܝܢ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܘܥܰܠ ܕܳܪܶܟ̣ܝ̱ ܢܰܗܺܝܪܳܐ
ܘܳܝ ܠܰܢ ܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܕܰܗܘܳܬ̣ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ
ܓ̣ܛܐܣ ܡ. ܐܠܝܐܣ
ܩܳܠ ܦܳܪ̈ܚܳܬ̣ܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܥ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܦܰܩܥ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܡܰܢܺܝܫܟ̈ܶܐ ܘܘܰܪ̈ܕܶܐ ܐܰܦܪܰܥܘ̱ ܒܓܰܢ̈ܶܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܚܰܩܠ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܘܓܰܘܢ̈ܶܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ̣ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦ̈ܰܐܝܳܐ
ܒܟܽܠ ܓܰܒܳܐ ܐܺܝܬ̣ ܚܕܳܐ ܛܥܳܡܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܽܘܟܬ̣ܳܐ ܐܰܟ̣ܘܳܬ̣ ܓܰܢܬ̣ܳܐ
ܦ. ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ
ܢܺܝܢܘܶܐ ܠܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܐܶܡܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ̈ܶܐ ܘܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ
ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܬܰܒܰܪܘ̱ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗܳܟ̣ܰܢ ܟܬ̣ܺܝܒ ܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ
ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܳܐ ܕܳܐܬ̣ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܬܐܣܬ ܡܳܬ̣ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܐܳܦܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܫܠܳܡܠܶܟ̣ܝ̱ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܳܐ ܕܳܐܬ̣ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ
ܢܽܘܡ ܚܰܒܺܝܒ ܢܽܘܡ ܢܺܐ ܘܥܰܡܶܨ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܡܪ̈ܰܝܟ
ܫܰܢܬ̣ܳܐ ܬܶܬ̣ܦܪܶܣ ܢܺܐ ܥܰܠ ܚܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ
ܢܽܘܡ ܢܺܢܺܐ ܢܽܘܡ ܢܺܢܺܐ ܢܽܘܡ ܢܺܢܺܐ ܢܺܢܺܐ
ܬܶܥܠܽܘܒ ܠܰܡ ܫܰܢ̱ܬ̣ܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܝ̱ ܪܳܚܡܽܘܢܝ
ܢܽܘܡ ܚܰܒܺܝܒ ܢܽܘܡ ܢܺܐ ܘܠܶܐܡܳܟ̣ ܫܰܢܬ̣ܳܐ ܗܰܒ
ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪ ܫܰܢ̱ܬ̣ܳܐ ܗܰܒܝ̱
ܐܶܬ̣ܬܥܺܝܪ ܪܳܚܡܽܘܢܝ ܘܰܦܬܰܚ ܠܗܶܝܢ ܠܥܰܝܢ̈ܰܝܟ
ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬ̣ܦܪܶܣ ܢܺܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ
ܐܶܬ̣ܬܥܺܝܪ ܪܳܚܡܽܘܢܺܝ ܐܶܬ̣ܬܥܺܝܪ ܠܳܐ ܬܶܫܟ̣ܰܒ
ܘܰܒܩܳܠܳܟ̣ ܚܰܠܝܳܐ ܢܶܥܡ̈ܳܬ̣ܳܐ ܠܰܢ ܗܰܒ
ܦ. ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ
ܡܳܬ̣ܰܢ ܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܐܽܘܡܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ
ܡܳܬ̣ܰܢ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ
ܗܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓ̣ܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܶܒܰܕ ܚܰܠܒܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ
ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܨܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟ̣ܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܠܶܒ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ
ܬܰܘ ܢܶܬ̣ܚܰܝܰܕ ܒܚܰܕ ܫܰܘܳܝܽܘ ܕܰܠܟܽܠܰܢ ܛܳܒܽܘ
ܡܶܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝܫ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܟܢܺܝܫ̈ܶܐ
ܠܩܽܘܕܡܳܐ ܠܩܽܘܕܡܳܐ ܠܗܳܝ ܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܰܝ̈ܢ
ܠܣܺܝܥ̈ܳܬ̣ܟ̣ܽܘܢ ܫܰܡܰܪܘ̱ ܠܩܰܢܝܳܢܟ̣ܽܘܢ ܒܰܕܰܪܘ̱ ܠܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܚܰܪܰܪܘ̱
ܡܳܬ̣ܝ̱ ܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܡܳܬ̣ܝ̱ ܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ
ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ
ܗܳܐ ܕܬܶܢܚܬܳܐ ܐܶܡܰܬ̣ܝ̱ ܢܳܦܩܳܐ
ܘܺܐܝܕ ܢܽܘܟ̣ܪ̈ܳܝܶܐ ܠܡܳܬ̣ܰܢ ܫܳܒܩܳܐ
ܝܡܺܝܬ̣ ܕܺܐܬ̣ܶܐ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ
ܘܰܐܪܺܝܡ ܢܺܝܫܶܟ̣ܝ̱ ܡܳܬ̣ܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ
ܘܶܐܕܽܘܫ ܣܳܢܶܐܟ̣ܝ̱ ܒܪܶܓ̣ܠܳܐ ܬܒܺܝܪܬܳܐ
ܘܰܐܩܺܝܡ ܫܽܘܒܚܶܟ̣ܝ̱ ܡܳܬ̣ܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ
ܐܳܬ̣ܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܐܳܬ̣ܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ
ܐܳܘ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ̣ ܪ̈ܶܓ̣ܠܳܬ̣ܳܐ
ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܢܽܘܟ̣ܪ̈ܳܝܳܬ̣ܳܐ
ܝܡܺܝܬ̣ ܕܺܐܬ̣ܶܐ ܐܳܘ ...
ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ
ܓܒܪܐܝܠ ܐܣܥܕ
ܡܳܬ̣ܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܳܗ̇
ܠܳܐ ܒܳܣܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܰܕܥܳܡܰܪ ܒܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܐܶܡܳܐ
ܗܦܳܟ̣ܬܳܐ
ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̣ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܦܰܩܥ̈ܳܢ ܘܥܰܪ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܺܝܢ
ܘܠܰܦܪܳܬ̣ ܘܰܠܕܶܩܠܰܬ̣ ܫܰܕܰܪ ܙܰܠܓܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܺܝܢ
ܐܰܦܺܝܚ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܰܚܽܘܬ̣ܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ
ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܟܽܠ ܩܽܘܛܢ̈ܶܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܠܳܐܪܳܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ
ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܗܰܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬ̣ܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ
ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܠܰܚܕܳܢܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܡܠܶܐ ܠܠܶܒܳܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ̣ܳܐ
ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܫܰܢ ܘܰܢܪܺܝܡ ܒܶܝܬ̣ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܪܺܝܫܰܢ
ܕܰܕܠܳܐ ܢܶܥܪܽܘܒ ܠܶܗ ܫܶܡܫܰܢ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ̣ ܢܶܬ̣ܥܰܫܰܢ
ܔܘܪܔܝ ܕܢܗܫ
ܡܳܢܰܘ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܣܰܟ̣ܠܽܘܬ̣ܳܐ ܡܰܣܠܳܝܬܳܐ
ܐܶܢ ܥܽܘܬ̣ܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܝܶܠܶܦܢܰܢ ܝܰܕܥ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܐܰܝܟ̣ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܺܝܢܰܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ̣ܰܢ ܡܫܰܘܚܪܺܝܢܰܢ ܒܕܳܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܟܳܚ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܺܐܠܰܦ ܘܢܶܬ̣ܕܰܪܰܓ̣ ܘܢܶܬ̣ܕܰܡܶܐ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܗܦܟ̣ܬܐ
ܫܶܡܗܽܘܢ ܐܰܨܡܰܚ ܐܰܝܟ̣ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬ̣ ܙܰܒܢܳܐ
ܘܰܣܝܳܡ̈ܰܝܗܦܘܢ ܩܛܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ
ܐܶܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢܰܢ ܒܣܰܟ̣ܠܽܘܬ̣ܳܐ ܘܰܡܩܳܘܝܳܐ ܒܰܢ ܦܠܺܝܓ̣ܽܘܬ̣ܳܐ
ܐܶܢ ܦܳܝܫܳܐ ܡܰܐܝܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܟܶܢܫܰܢ ܘܥܰܡܶܗ ܚܽܘܒ ܝܳܬ̣ܳܐ
ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܕܠܺܝܢ ܠܰܢ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ
ܘܪܽܘܓ̣ܙܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܟܳܫܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܘܚܳܣܠܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬ̣ܽܘܬ̣ܳܐ
ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܺܐܠܰܦ ܘܢܶܬ̣ܐܰܘܶܐ ܘܰܢܪܰܥܶܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̣ܳܐ
ܝܘܚܢܢ ܣܠܡܢ
بقلم بطرس شابو

أخوكم: أبن السريان

موقع نسور السريان
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى “منتدى القصة والشعر”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد