Süryani Mistisizmi Kitabı

Süryani Mistisizmi Kitabı

ܝܘܣܦ

Süryani Mistisizmi Kitabı

Süryani kültürünün derinliğindeki felsefeyi merak edenlere ve bu felsefeyle ilgilenenlere duyurmak için yazıyorum.

Geçen aylarda, ‘‘Süryani Mistisizmi’’ başlığıyla bir kitap çalışmasına başlamıştım. Çalışma bitmişti. Ancak öncelik Ağustos 2021’de yayınlanan Süryanice edebi kitaba verildiğinden bahse konu bu kitabın baskı işleri ancak yeni tamamlanmıştır.

Görüldüğü gibi, “Süryani Mistisizmi” isimli bu Türkçe kitabın kapak ve iç tasarımı tamamlandı. 2022 yılının ilk haftalarında baskı işleri de bitmiş olacaktır. Yayınlanınca, temini konusunda ayrıca bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Emeği dokunan herkese teşekkür ederim.

Bu kitabın, yaşam algısına ve tasavvuruna; benlik algısına ve tasavvuruna yeni düşünsel  devinimler katacağına inanıyorum. Özellikle olumsuzluk önyargısının etkisinde kalan zihinler için geliştirici ve dönüştürücü bilgilere sahiptir. Başka arayışlarda bulunmayan paha biçilmez bilgiler. Yaşamın dayanaklarını güçlendiren bilgiler. Çünkü yaşamak için bilmeye, bilmek için sormaya, sormak için cevaplamaya ihtiyaç vardır.

Söz konusu kitapta geçtiği üzere, gerçek yaşam, ruhani yasalara göre şekillenir. Hukuksal yasayı/yasaları bilmemek hâkim karşısında nasıl özür kabul edilmiyorsa, gerçek yaşamı şekillendiren ilahi gerçeklerin/ruhsal yasaların farkındalık eksikliği de hiç kimse için özür değildir. Mazeret meselesi değildir.

Bu farkındalık eksikliği yaşamdaki her şeyimize etki yapar. Bu farkındalığın eksikliğine varmak, bize iyi gelen bir uğraşın içine dalmamıza ve orada derinleşmemize neden olur. Ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından (ve çamurlarından) temizleyen bu uğraş, çok iyi bir meşguliyettir. Bu meşguliyet bizi iyileştirir, geliştirir. İleriye taşır. Derinlik ve olgunluk kazandırır. Öbür türlü (yani ruhsal yasaların farkındasızlığı) debelenme ve oyalanmadır. Bu da devamlı enerjimizi tüketir. Sağlığımızı bozar. Bizi hep geride bırakır.

Bu nedenden dolayı Süryani edebiyatının ünlü dehası Bar Ebroyo (1226-1286) ‘‘Çamurdan arınmadan, pınardan içemeyiz’’ söylemini geliştirmiştir.

Evet, döngü ve dengeden oluşan yaşamda esas olan dengede kalmaktır. Madde/beden ve mana/ruh arasındaki dengeyi gözetmektir.

Esas olan empati yapmaktır. Hayatı kolaylaştırmaktır.

Ben’deki Seni anlamaktır.

Ben’deki Biz’e hizmet sunabilmektir!

Başaranlar, bu şekilde başardı. Ulaşanlar, adap ve edep ile ulaştı.

Tahakküm-sömürü ve istismarla değil. Tamamlayıcı anlayışın sevgi ve saygısıyla.

Bir başkasını kendisi gibi görmekle, olduğu gibi kabul etmekle…

Bunun gereklerini yerine getirmekle!

2022 yılı bereketli olsun. Herkes için getirisi çok, değer yüklü ve huzurlu bir yıl olsun!

Saygılarla…

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği / Mardin