ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ

ܝܘܣܦ

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

 1. ܫܪܫܳܐ ܕܟܠ ܒܝܼܫܬܐ: «ܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ»
 2. ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܟ ܒܚܝ̈ܐ: «ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ»
 3. ܡܩܰܢܛܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܳܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܟܰܕܳܒܳܐ»
 4. ܫܰܦܝܼܪܗܽܘܢ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ»
 5. ܡܝܰܬܰܪܗܽܘܢ ܕܓܰܘ̈ܣܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܠܗܐ»
 6. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܶܐ»
 7. ܫܰܦܺܝܪܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܒܐ»
 8. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܒܚܰܝ̈ܐ. «ܥܰܡܠܐ»
 9. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܘܬܐ»
 10. ܥܶܠܳܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܫܰܝܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ»
 11. ܡܝܰܬܪܗܽܘܢ ܕܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܛܠܳܝ̈ܐ»
 12. ܛܳܒܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܝܰܘܡܳܢܳܐ»
 13. ܦܫܺܝܼܩܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܦܰܘܕܐ. ܓܰܠܛܳܐ»
 14. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܡܣܳܡܒܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܕܚܶܠܬܳܐ .ܣܘܼܪܳܕܐ»
 15. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܦܰܘ̈ܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܬܪܰܟܢܳܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܘܳܬܐ»
 16. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܬܒܳܪ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܣܪܳܢܐ»
 17. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ»
 18. ܐܶܢ ܣܳܥܪܰܬ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܐ: «ܥܳܠܡܳܐ ܟܠܗ ܗܿܘܐ ܣܰܡܝܳܐ»
 19. ܐܶܢ ܦܳܪܥܰܬ ܒܝܼܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܠܒܝܼܫܬܳܐ: «ܐܡܬܝ ܫܳܠܡܳܐ ܒܝܫܬܐ؟»
 20. ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ»
 21. ܩܰܠܝܼܠܬܗܽܘܢ ܕܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܝܼܫܳܐ: «ܣܶܪܛܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ»
 22. ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܣܘܼܬܳܪ̈ܐ ܒܚܝ̈ܐ. «ܡܰܛܶܐܒܳܢܘܼܬܐ»

ܢܘܼܗܳܪܐ:  ܡܰܥܒܰܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ: ܡܪܕܝܢ

ܓܘܫܡܐ ܥܪܒܝܐ

جوبة غاندي على أهم 22 سؤال في الحياة :

 

١- أصل كل الشرور: “الأنانية”

٢- ما يجعلك سعيداً في الحياة : “أن تكون مفيدا للآخرين”

٣- أخطر أنسان في الحياة : “الكذاب”

٤- أجمل هدية في الحياة : “التسامح”

٥- أفضل ملجأ في الحياة : “هو الله”

٦- أهم أشخاص لك في الحياة : “هم الأهل”

٧- أجمل شيء في الحياة : “هي المحبة”

٨- أهم تسلية في الحياة : “العمل”

٩- أكبر سر في الحياة : “هو الموت”

١٠- أسمى المشاعر في الحياة : “السلام الداخلي”

١١- أفضل معلمين في الحياة : “هم الأطفال”

١٢- أجمل يوم في الحياة : “هو اليوم”

١٣- أسهل شيء في الحياة : “أن تغلط”

١٤- أكبر عقبة في الحياة : “الخوف”

١٥- أكبر خطأ في الحياة : “أن تتنازل عن مبادئك”

١٦- أكبر هزيمة في الحياة : “الإحباط”

١٧- الشيء الأساسي في الحياة : “التواصل مع الآخرين”

١٨- إذا طبقت مبدأ العين بالعين .. سيصبح العالم كله أعمى.

١٩- إذا قابلت الشر بالشر .. فمتى ينتهي الشر ؟!

٢٠- القوه الأكثر فاعلية في الحياة : “الإيمان”

٢١- الطريق الأسرع للهدف : “الخط المستقيم”

٢٢- الحماية الأكثر فاعلية في الحياة : “التفاؤل”