ܝܘܣܦ
ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܠܐ ܐܶܬܐ ܠܰܡܫ̈ܝܼܚܳܝܶܐ. ܒܕ ܩܕܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܫܝܼܚܳܝܐ.

ܐܶܬܳܐ ܐܘܼܣܳܝܳܐ ܠܰܟܪܝܼܗܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܥܘܼܬܪܳܐ ܠܦܰܩܝܼܪܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܒܘܼܝܳܐܐ ܠܐܰܒܝܼܠܐ.

ܐܶܬܳܐ ܣܳܡܟܳܐ ܠܰܙܥܘܼܪܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܬܰܩܕܳܐ ܠܣܳܒܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦܝܢܼܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܨܰܗܝܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܒܰܝܐܢܐ ܠܝܼܚܺܝܼܕܳܝܐ.

ܐܶܬܳܐ ܟܺܐܢܘܼܬܳܐ ܠܰܛܠܝܼܡܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܟܰܦܪܳܢܐ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܰܟܳܝܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܠܒܘܼ̈ܓܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܛܪܓܳܢܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܘܐܰܒܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܘܣܳܡܟܳܐ ܡܫܝܼܚܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܠܦܘܼܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܢܳܐܝܬ.

ܢܘܼܗܳܪܐ: ܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܫܝܼܚܳܐ ܡܿܢ ܡܰܘܕܰܥ ܘܐܡܿܪ:

«ܐܢܳܐ ܐܶܬܝܬ. ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܝܼܪ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ.»

(ܝܘܚܢܢ 10: 10)

ܝܘܣܦ
ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

 1. ܫܪܫܳܐ ܕܟܠ ܒܝܼܫܬܐ: «ܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ»
 2. ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܟ ܒܚܝ̈ܐ: «ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ»
 3. ܡܩܰܢܛܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܳܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܟܰܕܳܒܳܐ»
 4. ܫܰܦܝܼܪܗܽܘܢ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ»
 5. ܡܝܰܬܰܪܗܽܘܢ ܕܓܰܘ̈ܣܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܠܗܐ»
 6. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܶܐ»
 7. ܫܰܦܺܝܪܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܒܐ»
 8. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܒܚܰܝ̈ܐ. «ܥܰܡܠܐ»
 9. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܘܬܐ»
 10. ܥܶܠܳܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܫܰܝܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ»
 11. ܡܝܰܬܪܗܽܘܢ ܕܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܛܠܳܝ̈ܐ»
 12. ܛܳܒܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܝܰܘܡܳܢܳܐ»
 13. ܦܫܺܝܼܩܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܦܰܘܕܐ. ܓܰܠܛܳܐ»
 14. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܡܣܳܡܒܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܕܚܶܠܬܳܐ .ܣܘܼܪܳܕܐ»
 15. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܦܰܘ̈ܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܬܪܰܟܢܳܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܘܳܬܐ»
 16. ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܬܒܳܪ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܣܪܳܢܐ»
 17. ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ»
 18. ܐܶܢ ܣܳܥܪܰܬ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܐ: «ܥܳܠܡܳܐ ܟܠܗ ܗܿܘܐ ܣܰܡܝܳܐ»
 19. ܐܶܢ ܦܳܪܥܰܬ ܒܝܼܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܠܒܝܼܫܬܳܐ: «ܐܡܬܝ ܫܳܠܡܳܐ ܒܝܫܬܐ؟»
 20. ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ»
 21. ܩܰܠܝܼܠܬܗܽܘܢ ܕܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܝܼܫܳܐ: «ܣܶܪܛܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ»
 22. ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܣܘܼܬܳܪ̈ܐ ܒܚܝ̈ܐ. «ܡܰܛܶܐܒܳܢܘܼܬܐ»

ܢܘܼܗܳܪܐ:  ܡܰܥܒܰܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ: ܡܪܕܝܢ

ܓܘܫܡܐ ܥܪܒܝܐ

جوبة غاندي على أهم 22 سؤال في الحياة :

 

١- أصل كل الشرور: “الأنانية”

٢- ما يجعلك سعيداً في الحياة : “أن تكون مفيدا للآخرين”

٣- أخطر أنسان في الحياة : “الكذاب”

٤- أجمل هدية في الحياة : “التسامح”

٥- أفضل ملجأ في الحياة : “هو الله”

٦- أهم أشخاص لك في الحياة : “هم الأهل”

٧- أجمل شيء في الحياة : “هي المحبة”

٨- أهم تسلية في الحياة : “العمل”

٩- أكبر سر في الحياة : “هو الموت”

١٠- أسمى المشاعر في الحياة : “السلام الداخلي”

١١- أفضل معلمين في الحياة : “هم الأطفال”

١٢- أجمل يوم في الحياة : “هو اليوم”

١٣- أسهل شيء في الحياة : “أن تغلط”

١٤- أكبر عقبة في الحياة : “الخوف”

١٥- أكبر خطأ في الحياة : “أن تتنازل عن مبادئك”

١٦- أكبر هزيمة في الحياة : “الإحباط”

١٧- الشيء الأساسي في الحياة : “التواصل مع الآخرين”

١٨- إذا طبقت مبدأ العين بالعين .. سيصبح العالم كله أعمى.

١٩- إذا قابلت الشر بالشر .. فمتى ينتهي الشر ؟!

٢٠- القوه الأكثر فاعلية في الحياة : “الإيمان”

٢١- الطريق الأسرع للهدف : “الخط المستقيم”

٢٢- الحماية الأكثر فاعلية في الحياة : “التفاؤل”

ܝܘܣܦ
زيارة احتفالية

زيارة احتفالية

قمت الاسبوع الماضي (الجمعة 18 مارس 2022) بزيارة رئيس مجلس إدارة كنائس مديات، السيد يوسف تركر، في مكتبه في دير مار هوبل ومار أبروهوم. هنأته على رئاسة الجديدة التي تولاها، وقدمت كتابي التركي المنشور حديثًا بعنوان “التصوف السرياني”. لقد نقلت تمنياتي لرئيسنا الجديد بالصحة والنجاح على جهوده المستمرة من الماضي إلى الحاضر.

على الرغم من البرد في الخارج، كنا بصحبة شعور“بالوعي الرحيم” الذي يدفئ أرواحنا. تحدثنا عن اهمية الصدق والحوار. لقد تجاذبنا أطراف الحديث. كانت لدينا لحظات سعيدة في التبادل الفكري . لقد فهمت مرة أخرى أن الكلمة المقبولة تجد مكانًا في القلب. تجعل الحياة أسهل. الكلمة التي لا تفهم هي عبء. يجعل الحياة صعبة.

أعادتني المحادثة / الشراكة التي أجريتها مع السيد يوسف تركر إلى الوراء. شعرت وكأنني كنت وحدي مع الذكريات التي ترن حولي.

كما تحدثنا في حديثنا، فإن التعاطف هوأهم هدية يقدمها الناس لبعضهم البعض في العلاقات الإنسانية. لأن الرحمة هي طاقة روحية. إنه شعور جيد على كلا الجانبين (المانح والمستقبل). الرحمة تولد الرحمة، إنه شعور يذهب إلى الضمير؛ ينشط الصوت الداخلي نظام التحذيرالداخلي. يتحمل الشخص الذي لديه هذا الشعور مسؤولية أن يكون مفيدًا طوال الوقت.

الشخص الذي ينجح في جلب الوعي الرحيم والاتساق الأخلاقي لكلامه سيضيف باستمرار الاختلافات إلى المجال الذي يخدمه. بهذه الطريقة، سيكون سعيدًا بنفسه ويسعد الآخرين. إنه واجب إنساني أن تكون متعة الحياة نشطة.

بسبب الجدران الذهنية المبنية بين الذات والآخر في جميع مجالات الخدمة المتعلقة بالبنية الاجتماعية، لا يتم التغاضي عن الأسباب التي تشكل أساس الوعي الوجداني والعمل الخيري، وتضعف هذه الأسباب، ويتم تنشيط طاقة الحياة الأعلى.

كما هو معروف، هناك حاجة متبادلة في روح الحياة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمن يحتاج أكثر، يقال: “تتضح قوة المعطف في المطر”.

الرئيس يوسف تركر، الذي لا يغادر مديات في الأيام الممطرة، يقاوم إسراف الهجرة، ويتساقط بشدة مع الأمطارمن أجل القيم التاريخية لمديات، كان يخدم مديات في صمت عقلي لفترة طويلة. لقد استمر دائمًا في هذه الخدمة في أدوار مختلفة دون أن يخطئ في قوله “يجب أن يعرف المعطف قيمتنا”.

يواصل جهوده لحماية كنائس مديات التاريخية من خلال التفكيرفي المستقبل، دون تكبر، دون عناد، دون غطرسة، دون تفاخر، دون رياء.

دعونا لا ننسى أن الناس يصبحون أثرياء ويتطورون بما يتناسب مع صدقهم. يصبح المتطوع إنسانًا لأنه يشارك ويفعل شيئًا للآخرين. في هذه الحالة ، يجب أن نبحث عن طرق لنكون مفيدين لرفاهيتنا وحيويتنا – (لمنطقة خدمتنا ومجتمعنا) – وأن نحقق ثمارًا مفيدة.

على الرغم من كل شيء، فإن الدافع للخدمة من أجل الصالح الاجتماعي والاستفادة من هذا المعنى ليس سوى التنشيط الإيجابي لنظام التحذير تنشيط لرغبة الخدمة  في الإنسان  من أجل الوعي الرحيم.

 

ملفونو يوسف بكداش

رئيس جمعية الثقافة واللغة السريانية وادبها / ماردين

ܝܘܣܦ
Inner Warmth and Success

Inner Warmth and Success

During these days when we experience firsthand the well-known cold of winter and feel the chill of the outside world in our bones, a reminder along the laconic lines of “actions are the reflection of a person’s character” and “he who knows the ropes will encounter few difficulties” might prove a source of warmth for our inner world.

To a certain extent, I’m writing this under the responsibility and sentiment of providing some warmth to our inner worlds.

True life is shaped according to unseen but existing spiritual laws. Because a person turns into whatever they nurture themselves with in their inner world. True wealth is spiritual wealth. And a person’s most valuable fortune is their capacity to prioritize moral consistency. Their greatest fortune is their investment into benevolent knowledge/wisdom.

Just as ignorance of the law is unacceptable as an excuse before the judge, unawareness of the divine truths/spiritual laws that shape true life is not an excuse for anyone. It is no justification. This unawareness affects everything in our lives. Recognizing this unawareness causes us to delve into and become established in an occupation that gratifies us. This occupation, which cleanses our spirit from the dust of daily life is a very noble pursuit. This pursuit heals and develops us. It carries us forward. It imparts depth and maturity. Otherwise, ignorance of spiritual laws causes us to flounder and waste time. This constantly drains our energy. It ruins our health. It always leaves us behind.

When the outside world is cold, the inner world must be warm. It must be kept warm. There are different ways to warm up and illuminate the inner world. One of these is a person’s ability to become aware of their own reality. It is their ability to view both themselves and life with the true light of divine knowledge. A person who can achieve this can more easily thaw the chill of their inner world and illuminate it.

The following words of English politician Benjamin Disraeli have profound meaning: “The biggest favor you can do for a person is to help them discover not what you yourself own, but their own possessions and reveal them.”

An Indian proverb says in the context of social standing and human conditions: “There is no noble way to be superior to another person. True nobility is being superior to one’s previous state.”

Because what keeps a person going is their inner world of meaning. The love, respect, light, knowledge, awareness, enlightenment, morality, virtue, monologue, dialogue, communication, interaction in this world are the determining factors in one’s life. If the physical, emotional, mental, and spiritual rooms of this world are given an airing with the disciplines of tenacity and resolution, individuality and freedom will bloom. The spirit of self-control will grow stronger. It will spring to life. It will breathe. This will open the doors of success according to the person’s desires after the required effort has been shown.

We can only enlist the help of our friends in the battle against outside chills (problems) for a limited period of time. If we remind ourselves that our friends will one day abandon us, if we do not dismiss this possibility, if we discipline/train ourselves for this, we can avoid disappointment and we can overcome these chills/problems. We can more easily turn them positive. Because the branch one sits on can break some day. People can only trust their own wings to keep them in the air. They can only trust their inner warmth. They can only trust their inner capacities.

Have you heard the tale of the Simurgh, a mythical Persian bird that inspires people and helps them realize that all of their journeys are in fact a journey into the self?

I believe that citing this meaningful tale will prove very helpful:

“Legend has it that the Simurgh, esteemed ruler of all birds, lived on the peak of Mount Qaf and knew all. All birds believed in the wisdom of the Simurgh and when things went south, they would wait for him to come to their rescue.

But strangely enough, no bird had seen this Simurgh bird before. Seeing as the Simurgh was nowhere to be found, the other birds lost all hope.

Up until one of the birds found a feather from the Simurgh’s wing in a faraway country, that is. After finding the feather, all the birds believed in the existence of the Simurgh and decided to find him and ask for his help with their troubles.

However, they had to traverse seven bottomless and difficult valleys in order to reach Mount Qaf. The journey through these valleys was so challenging that many birds lost their way.

The first valley was the “Valley of Desire,” which contained everything the birds could ever want.

The birds fell under the spell of the possibility of owning everything and lost their way.

The second valley was the “Valley of Love,” where a mist covered their eyes and they mistook the shapes they saw for pheasants and swans.

Here, many birds were infatuated by the beauty of the pheasants and swans they saw and many lost their way.

The third valley was the “Valley of Ignorance,” where everything seemed agreeable.

Some birds were overtaken by indifference while flying through here. They became increasingly disaffected, keeping their minds off things and forgetting them with time. They even forgot about the Simurgh whom they had set out to find. Many birds were lost to this valley as well.

The fourth valley was the “Valley of Disbelief,” where the birds thought their journey had no purpose or meaning.

Some birds began to think that they would not find the Simurgh this way and would die in vain. They thought they had come all this way for nothing and turned back.

More birds were lost.

The fifth valley was the “Valley of Loneliness,” where they felt lonely.

Some birds began to feel lonely while flying through this valley and went their own, solitary ways. They left to hunt for themselves and fell prey to bigger beasts. Even more were lost.

The sixth valley was the “Valley of Gossip,” where rumors about the Simurgh were floating around.

During the journey, a rumor was started by the bird bringing up the rear which made its way to the bird up front. They began to think that the Simurgh did not actually exist, that it was a mere story, and that there was no point in their search, so they gave up and turned back. Their numbers were greatly diminished in this valley as well.

The seventh valley was the “Valley of Self”.

When they arrived at this valley, each bird began to march to a different tune. Someone found another’s wing off-putting, while another bird claimed to know everything and that they were going the wrong way. Each bird spoke something different and tried to have his own way, vying for leadership. In their selfishness, they trampled over one another in order to come out on top, all the way through the valley. Many birds were lost this way.

After many losses, the remaining thirty of them finally arrived at Mount Qaf. Upon arriving, the thirty birds who had made it through the impassable valleys unraveled the mystery. There was no Simurgh bird here.

Did such a bird exist at all? Or was all their suffering in vain? Had they fallen victims to their obstinacy? No.

They themselves were the Simurgh bird they’d been searching for.”

In Persian, “si” meant thirty, and “murgh” meant birds. The thirty birds who had come to the end of their journey discovered that the thing they had been searching for was actually themselves.

This tale is actually about us. It descends to the center of our lives.

When something goes wrong for us, we should search for and find ourselves instead of someone else. We look to ourselves, not to others.

I believe that it is beneficial to remind of these things and raise awareness of them in the journey of life.

In the words of famous writer Paulo Coelho: “Even if the person who leaves you was someone very precious, close the door after them so that those inside are not cold.”

… And while evaluating humanity, he resumes: “Wrong people are not a waste of time, but a lesson in identifying right people.”

Yes, if we want our future to be more fulfilling and meaningful, we must bury the past after extracting the necessary lessons and experience. We must bury the past so that the future can blossom. So that spring may come. And everyone may cheer up and be happy!

Yusuf Beğtaş

Syriac Language-Culture and Literary Association / Mardin

ܝܘܣܦ
Kutlama Ziyareti

Kutlama Ziyareti

Dün (18 Mart 2022 Cuma günü), Midyat Kiliseleri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Türker’i Mor Hobel ve Mor Abrohom Manastırındaki çalışma ofisinde ziyaret ettim. Yeni deruhte ettiği, üstlendiği vakıf başkanlığı nedeniyle kendisine hem tebriklerimi sundum, hem yeni yayınlanan ‘‘Süryani Mistisizmi’’ isimli Türkçe kitabımı takdim ettim. Geçmişten günümüze süregelen çabalarından dolayı yeni başkanımıza sağlık ve başarı dileklerimi bildirdim.

Dışarıdaki soğuğa rağmen ruhumuzu ısıtan ‘‘merhametli farkındalığın’’ hissiyatıyla yarenlik ettik. Samimiyetin ve diyaloğun önemini konuştuk. Geleceğe savrulduk. Karşılıklı düşünsel alışveriş içinde mutlu anlar yaşadık. Tekrar anladım ki, hemhal olunan söz, kalpte yer bulur. Hayatı kolaylaştırır. Hemhal olmayan söz ise, yüktür. Hayatı zorlaştırır.

Başkan Yusuf Türker ile yaptığım sohbet/yarenlik beni çok gerilere götürdü. Etrafımda halkalanan anılarla baş başa kalmış gibi hissettim kendimi.

Sohbetimizde geçtiği üzere, şefkat, insani ilişkilerde insanların birbirlerine verdiği en önemli hediyedir. Çünkü şefkat, ruhsal bir enerjidir. Her iki tarafı (vereni ve alanı) da, iyi hissettirir. Şefkat şefkati doğurur, vicdana giden bir duygudur; iç sesi, içteki uyarı sistemini harekete geçirir. Bu duyguya sahip kişi devamlı faydalı olmanın sorumluluğunu taşır.

Sözüne şefkatli farkındalığı, ahlaki tutarlılığı kazandırmayı başaran kişi, hizmet ettiği alana devamlı farklılıklar katacaktır. Bu şekilde hem kendisi sevinir, hem başkalarının sevincine vesile olur. Yaşama sevincinin aktif olması için bu insani bir yükümlülüktür.

Toplumsal yapıyı ilgilendiren bütün hizmet alanlarında benlik ve öteki arasına örülen zihinsel duvarlar nedeniyle, merhametli farkındalığın ve müşfik eylemlerin temelini oluşturan gerekçelerin gözden kaçırılmaması, o gerekçelerin sulanması, yüksek yaşam enerjisinin aktifleşmesini doğurmaktadır.

Bilindiği üzere, yaşamın ruhunda karşılıklı ihtiyaç vardır. Ancak mesele, kimin kime daha muhtaç olduğunda düğümlendiğinde, “Abanın kadri, yağmurda belli olur” denilmektedir.

Yağmurlu günlerde Midyat’ı terk etmeyen, göçün savurganlığına karşı direnen ve Midyat’ın tarihi değerleri uğruna yağan yağmurlarda çok ıslanan Başkan Yusuf Türker, öteden beri zihinsel sessizlik içinde Midyat’a hizmet vermektedir. “Aba, kıymetimizi bilsin” deme gafletine düşmeden farklı rollerde bu hizmetini hep sürdürmüştür.

“Beni aramayan kaybeder, o/onlar düşünsün” kibrine kapılmadan, abayla inatlaşmadan, büyüklenmeden, böbürlenmeden, gösterişe kapılmadan, geleceği düşünerek Midyat’ın tarihi kiliselerini koruma çabalarını devam ettirmektedir.

Unutmayalım, insan samimiyeti oranında zenginleşir ve çoğalır. Gönüllü paylaşım içinde oldukça, başkaları için bir şey yaptıkça insanlaşır. O halde kendi esenliğimiz ve canlılığımız için -(hizmet alanımıza ve topluma)- faydalı olmanın, yararlı meyveler vermenin yollarını aramalıyız.

Her şeye rağmen, toplumsal yarar için hizmet etmek ve bu anlamda faydalı olma motivasyonu merhametli farkındalığın insandaki uyarı sistemini ve hizmetkâr güdüleri pozitif anlamda harekete geçirmesinden başka bir şey değildir.

Saygılarımla..

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği / Mardin

بابنيان الحمصي (142-212م)

بابنيان الحمصي (142-212م)

أمام دار العدل في روما يقف تمثال شامخ. إنه ليس شخصية رومانية بل سورية. وعلى جدارية أمام مبنى الكونغرس الأمريكي معنونة باسمه تكريما لدوره القانوني الكبير، كتب النص التالي:
‏”مؤلف أكثر من ستة وخمسين مؤلفا في الحقوق كانت أساس التشريعات الحقوقية العالمية”.
من المثير للدهشة أن قلة من السوريين يعرفون هذه الرجل العظيم الذي أعطى للعالم أولى التشريعات والقوانين التي تعد مصدرا للحقوق حتى يومنا هذا.
إنه بانيان الحمصي (بالإغريقية بافنيان)، الحقوقي السوري وشهيد العدالة التي أرسى قوانينها. اسمه ‏Aemilius Papinianus‏ (بابنيان)، ولد عام 142م في حمص، درس في بيروت التي كانت أشهر مدارس تعليم الحقوق في الإمبراطورية الرومانية.
شغل عدة مناصب في عهد الامبراطور المولود في ليبيا سبتيموس سفيروس، زوج الإمبراطورة جوليا دمنا الحمصية، وكان مقربا منهما.
كان بابنيان ضمن “الفقهاء السوريين الخمسة” الذين صاغت تشاريعهم 80% من مدونات جوستينيان في القانون والتي تتألف من خمسين كتابا، مؤلف من 2462 فقرة قانونية تعد مصدرا رئيسيا استلهمت منه الدول الأوروبية الحديثة قوانينها مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا. حيث أدخل بابنيان ما لا يقل عن 596 فقرة في “موجز جستنيان القانوني” وذكر اسمه فيه 153 مرة.
هذبت تلك القوانين التشريع الروماني الذي كان فظا قاسيا، إذ أسبغت عليه روح الرواقية المشرقية.
ألف بابنيان 19 مؤلف في المناقشات القانونية، و37 في المسائل القانونية. وتعتبر كتبه “الأسئلة” و”الأجوبة” من أشهر ما كتب، حيث كان كتاب “الأجوبة” مقررا مدرسيا في مدارس الحقوق الرومانية، وأيضا كتاب “الفتاوى”.
لكن تلك الحياة المزدهرة المليئة بالإنجاز كان ينتظرها نهاية فاجعة. وقد جاءت النهاية بعد صراع كاركلا وغيتا أبناء الإمبراطور سبتيموس، انتهى بمقتل غيتا على يد أخيه. وبعد تسلم مقاليد الحكم طلب كاركلا من بابنيان صوغ رسالة يتلمس فيها الأعذار لفعلته الشنيعة أمام مجلس الشيوخ. وما كان من بابنيان إلا أن اتخذ موقف الحق وأبى ذلك، قائلا جملته الشهيرة التي ترن في أروقة المحاكم حتى اليوم: إن ارتكاب جريمة قتل أهون من تسويغ هذا القتل.
فما كان من الإمبراطور إلا أن أمر بقتل بابنيان بالبلطة، فطلب بابنيان استعمال السيف وكان له ذلك، لتنتهي حياة هذا الرجل العظيم دفاعا عن العدالة التي لم يكتف بسن قوانينها بل آمن وعمل بها حتى نهاية حياته.
يقول المؤرخ جيبون في مقتله: لقد كان إعدام بابنيان محزنا بوصفه كارثة عامة.

جوليا دومنا(166-217)

جوليا دومنا(166-217)

سورية من مدينة حمص زوجة القيصر الروماني سپتيميوس سڤروس (139- 211 م) ووالدة القيصر كركلا (211- 217 م) وگيتا، فارقت الحياة في أنطاكية عام 217 م
النشأة
يرجح ولادتها في العام 166 م أو 170 م، في مدينة حمص في سوريا، لعائلة من الاسياد في المدينة تتوارث كهنوت عبادة الإله إل اجبل (أيل الجبل) حيث كان والدها، جوليوس باسيان، الكاهن الأعظم لهذه العبادة في حمص وفي الامبراطورية الرومانية.
حياتها الخاصة
تزوجت جوليا دومنا في العام 187 م من القائد سپتيميوس سڤروس، قائد الفرقة (المعسكر) الرابعة في الجيش الروماني، المرابطة في الولاية الرومانية السورية. في الرابع من نيسان 188 م أنجبت جوليا دومنا إبنها الأول كركلا، في ليون حيث أقامت الأسرة لعمل سپتيميوس سڤروس كحاكم لأقليم (Lugdunensis) ، أنتقلت بعدها الأسرة إلى روماحيث ولد الأبن الثاني گيتا في السابع من آذار 189 م بين 191- 193 م انتقلت الاسرة إلى كارنوتوم (Carnuntum) في النمسا شرق فينا. في 9 أبريل 193 م نادى به الجنود ليكون القيصر، وفي التاسع من حزيران دخل روما، ونالت جوليا دومنا لقب المعظمة (Augusta). القيصرة
رافقت جوليا دومنا زوجها في المعارك التي خاضها في الشرق من 195 م حتى 211 م وكانت منذ بدايات هذه الحروب قد نالت لقب الشرف أم المعسكر (mater castrorum)، وأن كان القائد بلاوتيان (Gaius Fulvius Plautianus) قد حاول الوقوف في وجهها ومنعها من تحقيق نفوذ كبير لها في الحكم، إلا أنها بعد موته (205 م) على يد كركلا استطاعت أن تمارس دورها كحاكمة إلى جانب زوحها، ألا أن السنين الاحقتين كانتا مشحونان بالخلاف بين ولديها كركلا وگيتا، الذين توجب أن يحكما معاً وفق إرادة والديهما. صراع الأخوة
بعد موت سيبتيموس سيفيروس في الرابع من شباط 211 م خلال معارك في بريطانيا، تولى الحكم -حسب رغبته- كركلا وگيتا معاً، وإن كانت لكركلا الكلمة الفصل كونه الأكبر سناً (البكر)، وبسب العداء المستحكم بينهما، أقتربت الأمور من الحرب الأهلية في الإمبراطورية الرومانية. حتى أن المؤرخ هيروديان يكتب عن انشقاق متوقع في الإمبراطورية، بحيث يحكم گيتا الجزء الشرقي، لكنه يبدو أن جوليا دومنا كانت قد عارضت هذا الفعل، وحالت دون وقوعه، إلا أن كركلا قام في الحادي عشر من كانون الثاني 211 م بقتل أخيه غيلة بعد أن كان دعاه إلى لقاء مصالحة، وذلك في أحضان جوليا دومنا التي حاولت حمايته، مما أدى إلى إصابتها هي أيضاً، كما قتل الآلاف من اتباع أخيه، كما منع إقامة مآتم أو اظهار الحزن على گيتا، بما في ذلك جوليا دومنا نفسها، التي عانت كثيراً كأم ممنوعة من الحزن على إبنها. القيصرة أم القيصر
تركت حادثة قتل گيتا جرحاً عميقاً في وجدان جوليا دومنا، كما عبر عن ذلك المؤرخ كاسيوس ديو Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus، ولم تعد علاقتها بكركلا كما كانت، ومع ذلك ظلت تعامل بفائق الإحترام، حتى أنها كانت المسؤولة عن شؤون الإمبرطورية الروماتية من الناحية الإدارية، حيث ركز كاراكلا جهوده في الحروب والمعارك. وقد تابعت جوليا دومنا اهتمامها بالآداب والفلسفة والفنون، من خلال عقد حلقات للأدباء والفلاسفة في قصرها، منهم الكاتب فلاڤيوس فيلوستراتوس Flavius Philostratos الذي ألف كتاب -بناء على طلب جوليا دومنا- عن حياة الفيلسوف الفيثاغوري أپولونيوس من تيانا Apollonius of Tyana والذي أنهاه بعد مماتها. في العام 214 م
كانت جوليا دمنا في سوريا مع ولدها كركلا الذي بدأ سلسة معاركه مع الفرس، وفي الثامن من نيسان عام 217 م وأثناء تواجده في الرها في شرق سوريا قتله أحد الحراس بتحريض من القائد الروماني مكرينوس Macrinus الذي أصبح قيصراً من بعده. النهاية بالرغم من حزنها الشديد الذي أضر بصحتها كثيراً، وعلى غير ما هو متوقع، فقد احتفظت جوليا دومنا بصلاحيات عديدة في زمن القيصر مكاريوس، إلا أنها عندم أخذت بممارسة هذه الصلاحيات، تنبه مكاريوس إلى إمكانية إستعادتها لمجدها السابق في حكم الامبراطورية، فأمرها بمغادرة أنطاكية، الأمر الذي يعني نهاية نفوذها، مما جعل صحتها تسوء وصولاً إلى موتها في العام 217 م،
نُقل جثمانها إلى روما وعومل وفق تقاليد تأليه القياصرة. سلالتها من اولادها لا تزال موجودة حتى يومنا هذا وهي موجودة في مدينة حمص ويقال ان هذه السلالة تسمى آل سڤروس نسبة إلى سپتيميوس سڤروس وتوجد وثائق مسجلة في كنيسة أم الزنار المشهورة تثبت نسبهم إلى هذه السلالة الامبراطورية.
لم تكن جوليا دومنا تلك الفتاة الحمصية بارعة الجمال تحلم قبل ألفي عام أن تصبح السيدة الأولى في قصر الإمبراطورية الرومانية التي كانت من أعظم الإمبراطوريات في ذلك العصر رغم أن النجوم قد بشّرتها بزواجٍ ملكي، على حد وصف المؤرخ (جان بابليون) وكان هذا كافياً لسبتيموس سيفيروس العربي الليبي أحد ثلاثة قادة للجيوش الرومانية في عهد أحد أباطرة الانطونيين (مارك أوريل أو ماركوس أوريليوس) كما يُسمى بالرومانية. كان هذا كافياً له لأن يعمل على الزواج منها، وهو العسكري المجبول على إطاعة الأوامر العليا كما يصفه بابليون وبخاصة إذا كانت تلك الأوامر آتية من السماء التي يجب اللجوء إليها في كل أمر عظيم.
كانت حمص في العصر الروماني مشهورةً بعبادة إيلا غابال (إله الشمس) الذي يرمز إليه حجر أسود مخروطي الشكل أُقيم في معبد الجبل، المعبد الكبير والهام في حمص، وهو مكان الجامع النوري الكبير حاليا، وكان الكاهن (باسيانوس الحمصي) هو المُولج برعاية هذا المعبد والعمل على خدمته، وكان لهذا الكاهن ابنة تدعى (جوليا دومنا) على قدرٍ كبيرٍ من الجمال والذكاء، وشاءت الأقدار أن يأتي إلى حمص القائد الليبي (سيبتيموس سيفيروس) بمهمة من الحكومة الرومانية للقضاء على الفوضى التي قامت فيها، ولقطع دابر الأشقياء والمفسدين، فقام بالمهمة خير قيام، وفي حمص تعرف على باسيانوس وأُعجب بابنته إعجاباً شديداً، وانتهى هذا الإعجاب بالزواج سنة 187 وجرى للعروسين احتفال أسطوري يليق بهما، ولم تأت سنة 193 حتى نادى الجيش بسيبتموس سيفيروس امبراطوراً على روما، وبذلك وُضع الأساس لصرح الأباطرة السيفيريين ذوي الأصل الحمصي عن طريق جوليا دومنا التي عملت على جلب أختها (جوليا ميسا) وابنتي اختها (جوليا سوميا) و(جوليا مامة) إلى مدينة روما حيث امتزجت أسماؤهن بتاريخ روما، واعتلين عرشها الإمبراطوري بالتتالي.

العاصي والتيبر:
لم تكن سيدة القصر الإمبرطوري في روما (جوليا دومنا) امرأة عادية بل كتلة من المواهب العبقرية التي جعلتها تصنع جزءاً كبيراً من نجاحات زوجها الإمبراطور سيفيروس، وكأن مقولة ” وراء كل عظيم إمرأة” التي تتردد كثيراً في أحاديثنا اليوم، كانت حقيقة مجسدة في ذلك العصر.

لقد اتصفت جوليا بكل الصفات التي جعلت منها أنثى استثنائية، وهي صفات كانت نادرة الوجود لدى السيدات الرومانيات آنذاك، من حدة في الذكاء، وسعة في الحيلة، وإصابة في الحس وعناد في الإرادة، وجرأة وإقدام، وقوة فكرية، واستطاعت جوليا بما أُوتيت من ذكاء وحزم وتخطيط أن تسهم مع زوجها في تصريف شؤون الإمبراطورية وأن ترافقه في رحلاته وانتصاراته حتى منحتها روما لقب “أم الوطن” ولقب “أم الشيوخ”، وأنشأت (جوليا دومنا) صالوناً ثقافياً في أثينا عرف بصالون الإمبراطورة، كان يتردد عليه عدد كبير من أدباء وفلاسفة ومفكري ذلك العصر، من أمثال الفيلسوف السفسطائي (أبولويانوس) والشاعر (أربياه) والطبيب البارع (واربا) والفيلسوف (أبوجين أرتيني) الذي أهداها كتابه (حياة الفلاسفة) والمؤرخ (أثينوس وماربوس ماكسيموس) والفيلسوف (هيرود أتيكوس) و(أبولي) أمين سر الإمبراطورية ومؤلف كتاب (الحمار الذهبي) والمؤرخ (هيبرابوليس) قنصل وحاكم أثينا الذي ألف كتاباً أسماه (تاريخ السيفيريين) و(إميل بابنياس) الذي يعتبر أشهر الفقهاء في العالم وفي كل العصور وقد ولد في مدينة حمص عام 142م وقتل عام212م بأمر من كركلا ابن جوليا لأنه رفض كتابة دفاع وتبرير لكركلا تبيح للأخير قتل أخيه غيتا دفاعا عن النفس وكان جوابه المشهور الذي قُتل بسببه (إن ارتكاب جريمة قتل الوالدين أيسر من تبريرها) ويعني تبرير قتل كركلا لأخيه وقال: (إن تبرير قتل النفس ليس أسهل من اقتراف القتل).

ساعدت جوليا على انتشار النفوذ الثقافي السوري في روما، وأحاطت نفسها بعددٍ كبيرٍ من المفكرين والعلماء والأطباء السوريين، وهذا النفوذ هو الذي دعا الشاعر اللاتيني (جوفنال) لأن يتذمر في هجائيته المسماة “بابل” بأن نهر (العاصي) السوري أصبح يصب منذ زمن بعيد في (التيبر)، والحياة أصبحت في روما لا تُطاق من كثرة هؤلاء الأغراب الذين توافدوا على العاصمة واستقروا فيها. وقد لعب الجانب الديني دوراً كبيراً في ترسيخ هذا النفوذ، فسوريا في ذلك الوقت كانت موطن الديانات الشرقية، وموئل التدين والعبادات الشرقية في الوثنية الرومانية وكانت الشمس في المعتقد السوري أقوى الآلهة، فهي تتحكم بمسار الأزمنة والأشياء وتقود دورة النجوم وهي كما يقول “شيشرون” وهو “قائد وملك كل الأنوار السماوية الأخرى والعقل المدبر للعالم كله”. ومن خلال معبد الشمس استطاعت حمص أن تتربع على عرش روما سيدة العالم في ذلك العصر لمدة خمسين عاماً تقريبا، كما استطاعت أن تفرض لفترة قصيرة عبادة إله الشمس الحمصي “إيلاغابال” الذي لا يُقهر كأعلى وأعظم الآلهة في مدينة روما ومن الأعمال العظيمة التي أنجزها سيفيروس مدرسة بيروت للحقوق التي أنشأها إكراما لزوجته جوليا دومنا وتعتبر أشهر مدرسة للحقوق الرومانية في التاريخ، وأطول المدارس عمرا رغم أنها لم تكن الوحيدة ومما يدل على أن سيفيروس هو الذي أنشأها المعبد الذي أقيم لسيفيروس في بيروت ووضع داخل المعبد تمثال له، و”اجتذبت مدرسة بيروت للحقوق كثيراً من الطلاب العرب والأجانب وذلك من مختلف مناطق الإمبراطورية الرومانية وكان من خريجيها كثير من الأباطرة ورؤساء الحرس الإمبراطوري والحكام القضائيين ورؤساء الديوان (الوزارة) وكثير من الوزراء والعظام وكان لأساتذة المدرسة شهرة فائقة وتأثير كبير في مؤلفاتهم على الحقوق الرومانية وهذا ما جعل مدرسة بيروت للحقوق أكاديمية جامعية ذات شهرة عالمية” (دراسة بعنوان الأثر الشرقي في القانون الروماني – اللاتيني بقلم أحمد غسان سبانو، مجلة التراث العربي، دمشق العدد الأول، السنة الأولى تشرين الثاني 1979).
وقد قضى زلزال حدث في عام 551 م على المدرسة وهدمها فوق طلابها وأساتذتها كما هدم مدينة بيروت وذهب ضحية هذا الزلزال ثلاثون ألف شخص من سكان بيروت ومنهم عدد كبير من الطلاب الأجانب أبناء الأسر النبيلة. وعُثر على بقايا لهذه المدرسة منذ سنوات أثناء تجديد وسط مدينة بيروت.

“أيلا غابال”:
بعد وفاة (سيبتيموس سيفيروس) في إحدى معارك الرومان في بريطانيا بقيت الأسرة السيفيرية مسيطرة على حكم روما من خلال ابني سيفيروس من جوليا دومنا(كراكلا) و(جيتا) ولكن صراعاً دموياً نشب بين الأخوين اللذين كانا يكنان لبعضهما منذ الطفولة أشد أنواع البغض والكراهية، ولذلك حاول كركلا وهو الأكبر أن يجعل نفسه الحاكم الوحيد لروما، وفي سبيل ذلك دبّر اغتيال أخيه (جيتا) وهو في جناح والدته الخاص، وكان (جيتا) قد دُعي إلى ذلك الجناح للتوفيق والصلح مع أخيه كراكلا وأُصيبت جوليا نفسها بجراحٍ في يدها أثناء محاولتها حماية ابنها، وقد حدث ذلك في سنة/112/ وهي السنة التي منح فيها (كراكلا) حق الرعوية الرومانية (المواطنة بالمفهوم المعاصر) لجميع سكان الولايات الأحرار، وكان آنئذٍ في الثالثة والعشرين من عمره، ومنذ ذلك الحين حُكم على الإمبراطورة الوالدة التعيسة أن تبكي على موت الولد الراحل وعلى حياة ابنها الآخر غريب الأطوار.

وقفت والدة كراكلا مكتوفة اليدين تجاه تصرفات ولدها، ولم تجرؤ على ذرف دمعة واحدة على ابنها الذي مات غيلةً، وبعد خمس سنوات من توليه الحكم في روما قُتل كراكلا على يد قائد الحرس القضائي (ماكران) الذي نصّب نفسه بدلاً عنه، ولما بلغ جوليا ذلك وهي في أنطاكيا أُصيبت بحالةٍ شديدة من الحزن والكآبة، وقد دفعتها هذه الحالة إلى محاولة الانتحار جوعاً، ليس بسبب موت ابنها المكروه (كراكلا) بل لأنها لم تستطع التفكير بالعودة إلى الحياة العادية بعد أن كانت تأمل أن تصبح الحاكم الوحيد لروما، وأن تجعل نفسها معادلةً لسمير أميس، ونجحت أخيرا محاولاتها المتكررة في الانتحار، وحُمل رماد جسدها، ووضع في مدفن “أوغست” في روما دلالةً على المكانة الكبرى التي تمتعت بها عند الرومان، وأعاد “ماكران” أختها وابنتيها مع حاشيتها إلى حمص، إلا أن الفرقة الرومانية الثالثة المؤلفة من الجنود السوريين أعلنت “أفيتوس” ابن كركلا ابن (جوليا سوميا) إمبراطوراً بعد إعلانه الانتصار على ماكران وتم الأمر لافيتوس الذي غلب عليه اهتمامه بالجانب الديني، وأصدر أوامره بأن تُقام الطقوس الدينية للإله (ايلاغابال) في جميع أنحاء الإمبراطورية، بل واصطحب معه الحجر الأسود من حمص إلى روما، وبنى له معبداً خاصاً على شاكلة معبد حمص في موقع كنيسة “سباستيان” الحالية كما رفع مدينة حمص إلى مصاف ميتروبول المدن الكبرى.

وقُتل أفيتوس غيلة أيضاً، فحكم من بعده الإسكندر سيفر ووالدته (جوليا مامة) ابنة شقيقة (جوليا دومنا) الذي قتل هو الآخر على يد أحد قواده، وبزواله زال حكم السلالة السورية من روما، كما زال السلم وعمّت الفوضى في أرجاء الإمبراطورية الرومانيـة.

ܝܘܣܦ
عيد سعيد  للمرأة !

عيد سعيد  للمرأة !

يتم الاحتفال في 8 مارس بيوم المرأة في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن المعنى المنسوب إلى اليوم يختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، فإن ما يتم التأكيد عليه في الواقع هو قدسية الكرامة الإنسانية.

لأن كرامة الإنسان هي كلُّ. في هذا التكريم، الرجال والنساء على حد سواء حاضرين على قدم المساواة. فكلما كان الرجل أكثر كرامة كانت المرأة أكثر كرامة وقدسية.

هذه الحقيقة الجوهرية هي جوهرالخلق. إنها الحالة النقية للوجود.

الشيء الرئيسي هو التقاط هذا الجوهر وعدم فقدان هذه الحالة النقية.

ومع ذلك، عندما يضع الإنسان رغباته وحماسه قبل هذه الحقيقة الأساسية، يبدو الأمر كما لو أنه حبس نفسه في الداخل. هذا يغذي الأنا / أنانية الشخص. يقوي قلب الإنسان المحب في سياق الخطاب والعمل. في هذا التقسية تضيع كل القيم والفضائل الجميلة التي تخلق حقيقة الحياة وروح الحياة، ولا سيما شرف الرجال والنساء. في هذا السياق، إذا لم يتطورالوعي الفردي والاجتماعي ولم يتم اكتساب وعي جديد، فإن الجذور الفكرية لتطورالتحيزالسلبي سوف تقوي وتغذي المعارضات في المجتمع. مع استمرارهذا الوضع، فإن إنسانية الرجل، المكونة من الرجال والنساء، مشلولة. إن العوامل الأساسية التي تمكن الإنسان من التطور وتطهر الروح البشرية تتضرر.

في سياق الشفاء، يجب أن يكون للطرق التي ستحول هذا الموقف إلى وضع إيجابي نية حسنة بحيث يجب أن تنأى بالناس عن مشاعر المعارضة الحالية. يجب أن تجعله أقرب إلى نفسه. لأن النية والعمل مثل الجسد والروح. تمامًا كما يتحول الجسم الميت إلى تربة، فإن أي عمل بدون نوايا حسنة سيكون بمثابة فشل. النوايا الحسنة تجعل القليل أكثر، القليل العظيم، والذي لا قيمة له ذا قيمة. إنه يمنع الناس من أن يكونوا أنانيين. لأن الأفكار/ الأفعال المتمركزة حول الذات تجعل الناس متعجرفين. إنه يضخم الغطرسة الموجودة ويقضي على التواضع. إنه يخل بتوازن الروح. عندما يختل توازن الحياة، ينعكس الخلل الناتج في سلوك الشخص وعلاقاته وممارسته. ولسوء الحظ فإن الاختلالات المتجسدة في السلوكيات تسبب مشاكل ونتائج غير مرغوب فيها.

وجهات النظر التي يطورها الناس في أذهانهم مهمة هنا. لدرجة أن وجهة نظرهم مثل نافذة على الحياة. يمكن أن تنفتح هذه النافذة أيضًا على نفق مظلم مليء بالأحكام السلبية. كما يمكن أن يفتح على حديقة جميلة مليئة بجمال الكرامة الإنسانية. الأمر كله يتعلق بالطريقة التي تنظر بها إلى الحياة والتنشئة. لذلك، الطريقة التي ننظر بها إلى الحياة، تبدأ حياتنا في التبلور. تتحول طريقة النظر إلى الحياة إلى مواقف / سلوكيات. هؤلاء يرسمون مسار الحياة.

لا ينبغي أن ننسى أنه عندما يقترب الشخص من الحقيقة والحقيقة بنزاهة، ويعامل النساء والرجال وجميع الكائنات الحية في الكون بأخلاق، فإنه يحصل على امتياز أن يكون إنسانًا. يصبح إنسانًا ويتمتع بالحياة أكثر.

كتبت برديصان ( + 222)، أحد أساتذة الفلسفة السريانية المشهورين، في هذا الاتجاه: “الخير هو طبيعة الإنسان. الشر هو حالة شاذة.

إن جوهر وحقيقة الخيرلا يتغيران. ما يتغير هو تصور وفهم الشخص. عندما يتحول حياة الشخص وإدراكه الذاتي بطريقة إيجابية، مع تطوره، ستتغير نظرته للحياة وفقًا لذلك. سوف يتم  تتطور.

عندما ننظرإلى المرأة كشخص وليس كأنثى، يتغيرالكثيرعندما نتمكن من النظر إليهن بهذه الطريقة. نعم، حتى لو كانت المواهب والمهارات والأدوار مختلفة، فالحياة كلها. تعبرعن “كرامة الإنسان” عن جوهر هذه الوحدة. لا يوجد استغلال –  بل تسامي هنا، والمساواة ضرورية. لا تمييز بين الرجل والمرأة في هذه المساواة. إن الكرامة الإنسانية المقدسة ملك لكل من الرجل والمرأة على قدم المساواة. لذلك، فإن التمييز بين الرجل والمرأة هو شذوذ. انها لا تنتمي الى نفسها.

المهم أن كرامة الإنسان، التي تنتمي إلى الجوهر، تُمجَّد وتُقدَّر بالحب والاحترام. هذا الشرف لا يتعرض للقمع والاستغلال بمقاربات غيرإنسانية، بغض النظر عن الجنس.

لأن أحد أهم الأسباب التي تسبب المشاكل في حياة الإنسان هو التقليل من قيمة ما هو ذا قيمة. لا ينبغي لأي شخص أن يقلل من شأن الآخرين عن طريق التقليل من قيمتهم. كما في كل العلاقات يجب على الرجل احترام المرأة والمرأة احترام الرجل.

بيت القصيد هو التحرر من مشاعر الاحتجاج والمطالبة بهذا الشرف الجوهري. إنها تنحي جانبا المواقف المواربة وتقدير الذات والآخرين. بدوافع الخدمة، إنها القدرة على إكمال الآخر وفقًا للإمكانيات حتى يكون كاملاً. لأن الحب الذي  يتناسب مع الأنماط والقواعد الفكرية هو سر الخلق. الحب يخلق، الحب يعطي الحياة. لأن الرب محبة. لذلك، فإن ترياق الشرالأخلاقي وكل الشرور هو الحب الذي يخلق الفهم.

سواء أكان رجل أو امرأة، الشخص الذي يكتشف هذا السر يقبل الفروق المرئية وغير المرئية كما هي. تزداد قوة كلما تم قبولها. إنها تصبح أخف وزنا كلما أصبحت أقوى. تصبح أثقل كلما أصبحت أخف. ينضج لأنه يصبح أثقل. عندما ينضج، يصبح الانسان  على دراية بالحدود والمفاهيم الخاطئة التي تحده.عندها يدرك أن الحياة متينة مع شعور بالمسؤولية التي يخلقها.

 عيد سعيد  في 8 مارس يوم المرأة العالمي.

 

ملفونو يوسف بكداش

رئيس جمعية الثقافة واللغة السريانية وادبها / ماردين

 

ܝܘܣܦ
الحقيقة لا تتغير

الحقيقة لا تتغير

جوهر الخير والحقيقة لا يتغير. وفقًا للحالة الداخلية، فإن تصورات الانسان هي التي تتغير. عمقها وضحالتها. حرارتها وبرودتها. تتراوح بين عدم النضج والنضج. إنها استيعاب. إنها تجربة. إنها أسلوب قراءة.

ليس من السهل قبول نقص المعلومات أو أن يكون لديك رأي بمعلومات حقيقية وأن تكون موضوعيًا. لأن كل انسان يرى الأمر بشكل مختلف. كل انسان يدرك من خلال فنجانه وملعقته العقلية. كل انسان يفهم وفقًا لمقياسه الخاص. كل انسان  يقوم بالتقييم حسب فهمه.

ومع ذلك، عندما  يتعرف الانسان على نفسه ويتعرف على دوافعه الشخصية، يخرج من مكتبة العقل. يبدأ في إبداء التعليقات والتقييمات، مع مراعاة الحالة الذاتية للحقيقة والمفاهيم الخاطئة. لأنه مع تحول الحياة وإدراك الذات، تتغير أيضًا نظرة الناس إلى الخيروالحقيقة. تتطورالقدرة على التقييم بشكل إيجابي وتوفر النمو. لهذا السبب يعتقد الحكماء الحقيقيون الذين يعترفون بجهلهم، والذين يقدرون المعرفة الحقيقية، أنهم لا يعرفون شيئًا، وأنه يمكنهم دائمًا تعلم أشياء جديدة، والتصرف وفقًا لذلك.

إن الانسان الصادق مع حكمته وصميميته يعلم أنه لا يوجد شيء (حدث – شخص)  كما هو ظاهرأو كما يُدرك ويُرى. هذا الوعي يقود الفكرة. قال الكاتب الفرنسي الشهيرAntoine de Saint-Exupery أنطوان دو سان إكزوبيري (1900-1944)، “وراء كل ما يظهر، هناك شيء أعمق. علينا دائمًا الاستماع إلى قوله ذي المعنى، كل شيء ليس سوى باب ، نافذة ، طريق يؤدي إلى شيء آخر غير نفسه”.

الوعي والولاء لهما آثارمهمة للغاية هنا. للقضاء على سوء الفهم أو سوء التقدير، ولإيجاد الحقيقة، يتطلب التقييم / التفسير بمقاربات موضوعية تتجاوز التصورات والقوالب النمطية الراسخة. النظرة الشمولية / الشاملة تستلزم ذلك. عندما تكون هذه النظرة صادقة، تظهر الحقيقة كما هي، ويمكن بسهولة اكتشاف الخدمة المشتقة من روح التضحية بالنفس.

ومع ذلك، فإن الغطرسة وفيرة مثل البقع العمياء في الأشخاص غير الناضجين. إنهم يقدمون تفسيرات غيركافية وغيركاملة بسبب التقديرات والأوهام التي تتحول إلى أحكام. لأنهم يقيّمون وفقًا لأنماطهم الضيقة وتصوراتهم المحدودة. يستخدمون الأحكام المسبقة التعسفية عندما لا يستطيعون فك رموز وقائع وأحداث الناس. لذلك، فإن رؤية وفهم أي روح /تكون من خلال خدمة نكران الذات بكل عريها وذلك بسبب التحيز السلبي والتحيّز / الخطأ في التحقّق المحيط بالفكروهو يتناسب طرداً بشكل مباشر مع التصورات / المناهج / المعدات في العالم الداخلي. لا ينبغي أن ننسى أن أي تقييم يتم إجراؤه بنقص المعرفة / الإدراك / الفهم / الخبرة والتكييف السلبي يؤدي إلى تفسيرات ذاتية وأخطاء. لهذا السبب ، غالبًا ما يُساء تقدير روح التماهي / الإخلاص بسبب قراءات سيئة. لأن الناس ذوي الأخلاق / الأرواح المخلصة / المتسقة لديهم رؤى ودوافع مختلفة غير موجودة في الآخرين. بالنسبة للآخرين، فهو متمايزفي القلب والروح والعقل. ليس من السهل أن نفهم هذا الانسان كما هو بنواياه الصادقة. هذا الموقف النسبي، الذي يعتمد على تغيير / و تحويل انحياز السلبية وخطأ الأحكام المسبقة، على الذات / الأنا، والتي لا تتماشى مع الذات / الأنا، والتي تتم بوعي، والتي تعتمد على الأنشطة العقلية، تتطلب وقتًا و صبراً.

عندما لا يتمكن الانسان من إجراء التجديد العقلي والروحي الضروري، فإنه يستمر في التصرف وفقًا لرغبات روحه / الأنا. سواء أراد ذلك أم لا، يقوم بالتقييم والتعليق من خلال جعل المخرجات تتماشى مع برنامجه العقلي الحالي. عندما يبدأ في فعل ما هو صعب على نفسه / غروره، وعندما يستمر في تكراره بصبر، يتعلم العقل الباطن الشيء الجديد ويقبله بعد فترة، ويسجله ويبدأ في إعطاء مخرجات في هذا الاتجاه. ونتيجة لذلك، كما قيل، يبدأ في العطاء. بعد كل شيء، كما يقول المثل، “كل ما تقوله لأربعين يومًا يصبح كما تقول”.  ويبدأ التجديد الروحي / الفكري.

على الرغم من ضرورة الجدران المحمية التي تفيد الناس في بعض الأحيان، فإن الشيء الرئيسي هو ذاك الحجاب الذاتي الذي يغطي قلب العين. ذاك الذي ينبغي إزالته. إنها القدرة على بناء جسور التفاهم / التقارب بدلاً من الجدران. لأن هناك طريقًا من انسان لآخر، ومن قلب إلى قلب، ومن الفكر إلى الفكر. يجب أن يكون هذا الطريق مفتوحًا، لا أن يغلقه من خلال التحيز السلبي. لأن كل خطأ و تحيز وتأكيد هو بئر. من الصعب رؤية الحقيقة بكل عريها أثناء وجودها في هذا البئر. لهذا السبب قال Konfucius كونفوشيوس (551 قبل الميلاد – 479 قبل الميلاد) العبارة ذات المعنى “أولئك الذين يعيشون في قاع البئر يرون السماء على أنها فم البئر”.

على الرغم من أن تغيير المفاهيم / الأحكام الخاطئة وتحويلها يستغرق وقتًا، إلا أن الحقيقة لها جانب قاس في الظهور. تعد مناهج التقييم الشخصي والتعليقات رائعة لدرجة أنه حتى لو كنا مخطئين في أحد تصوراتنا / أحكامنا، إذا لم نتسرع، فقد يصدر حكم صحيح آخر – يومًا ما -. إذا كان الشخص لا يزال يسيء الفهم، ويخطئ في الأحكام المسبقة ضمن التصورات / المناهج المتعددة للمعرفة والفهم والوعي، فهذا ليس سوى حبس وحجب للنفس في الحقيقة.

كما قيل “حتى لو أسكتّ الحقيقة ودفنتها تحت الأرض، فإنها ستحيا بالتأكيد وتنمو وتتطور.”

 

ملفونو يوسف بكداش

رئيس جمعية الثقافة واللغة السريانية وادبها / ماردين

 

 

سيرة حياة القديس غريغوريوس بالاماس العجائبي رئيس أساقفة سالونيك (+ 1359م).

سيرة حياة القديس غريغوريوس بالاماس العجائبي رئيس أساقفة سالونيك (+ 1359م).

Évêque Jean Elias

ولد القدّيس غريغوريوس بالاماس في مدينة القسطنطينية في العام 1296م. كان من عائلة من النبلاء.
أبوه وأمه مهاجران من بلاد الأناضول تركاها إثر غزوة الأتراك لها. كان أبوه عضواً في مجلس الشيوخ مقرَّباً من الأمبراطور البيزنطي اندرونيكس الثاني باليولوغوس.
يروى عن أبيه أنه كان يتعاطى الصلاة القلبية ويغيب عما حوله حتى في حضرة الأمبراطور. وقد كان يحدث أن يطرح عليه أندرونيكوس سؤالاً فلا يجيبه لأنه كان غارقاً في صلاته. ويبدو أنه صار راهباً واتخذ إسم قسطنديوس عندما أحسَّ بدنو أجله.
أما أمه فكانت هي الأخرى تقية، حادة الذكاء، تتمتع بمواهب جمة. وقد كان لها على إبنها أطيب الأثر. كما اقتبلت هي أيضاً الحياة الرهبانية.
كان لغريغوريوس أربعة إخوة، أختين وأخوين. وإثر وفاة أبيه تعهّد العائلة الإمبراطور أندرونيكوس. وهكذا تيّسر لغريغوريوس أن يحصّل قدراً وافراً من العلم الدنيوي.
أمضى سنواته حتى العشرين أو الثانية والعشرين في القصر الملكي. يروى عنه أنه كان صعباً عليه أول أمره، أن يحفظ غيباً فكان يركع ثلاث مرات ويصلي لوالدة الإله صلاة حارة. وبمعونتها توصل إلى الحفظ عن ظهر قلب بسهولة. درس البيان والخطابة والطبيعيات والمنطق. وقد أبلى في الفكر الفلسفي بلاء حسناً، لا سيما في المنطق الأرسطوي حتى كان يبدو لمعلميه كأنهم يسمعون فيه أرسطو بعينه.
لم تُغْرِ غريغوريوس نجاحاتُه ولا كانت له في دنيا الوظائف العامة طموحات. لذا حوّل طرفه ناحية أخرى تحرّك صوبها قلبُه بكليته الرهبنة.
إعتاد قبل ذلك أن يلتقي رهباناً ينحدرون من الجبل المقدّس (آثوس). وكان هؤلاء يرشدونه إلى الإبتعاد عن العالم ويشجّعونه على الذهاب إلى الجبل المقدّس. كما كانوا يوصونه بالتروّض على أتعاب الفضيلة قبل ترك العالم. وهكذا بدأ بالسلوك في الفقر إلى حدّ أن بدأ مَن حوله يظنون أنه فقد عقله. وقد كان له في شخص ثيوليبتوس، أسقف فيلادلفيا العتيد، خير أب روحي ومعلم حثّه ونشأه على يقظة القلب والصلاة النقية.
أخيراً عزم غريغوريوس على ترك العالم والإنصراف إلى الحياة الرهبانية الملائكية. ولما كان بكر إخوته وصاحب الكلمة الأولى في العائلة محل أبيه، فقد رأى أن الحل الأوفق يتمثل في أن يترك هو وأمه وأخواه وأختاه والخَدم العالمَ ويقتبلوا الحياة الديرية. وهكذا كان: توزعت الأم والأختان والخَدم في أديرة في القسطنطينية وارتحل غريغوريوس وأخواه، مكاريوس، و ثيودوثيوس، إلى الجبل المقدّس (آثوس). كان ذلك في العام 1316م.
نزل غريغوريوس وأخواه في مكان قريب من دير فاتوباذي في الجبل المقدّس، ووضعوا أنفسهم في عهدة أب هدوئي يدعى نيقوديموس. (الهدوئي).
طريقة رهبانية نسكية تتمثل في حياة نصف مشتركة يتحلق فيها الرهبان حول شيخ روحاني فيسلكون في النسك والصلاة ويذهبون في السبوت والآحاد إلى الدير الّذي يُعتبر اسقيطُهم من توابعه ليشتركوا في الخدم الليتورجية وسرّ الشكر.
أمضى غريغوريوس في هذا الوضع ثلاث سنوات قضاها في الصلاة والصوم والسهر. كان ذكر والدة الإله لديه دائماً، يستعين بها على نفسه. ويذكر مترجم سيرته أنه فيما كان يصلي مرة ظهر له يوحنا اللاهوتي، شيخاً وقوراً، وقال له: “لقد أرسلتني إليك ملكة الكل والفائقة القداسة لأسألك لما تصرخ إلى الله في كل ساعة: أنر يا رب ظلمتي! أنر ظلمتي؟؟
فأجاب غريغوريوس: وماذا أطلب أنا الممتلىء أهواء وخطايا غير الرحمة والإستنارة لأدرك مشيئة الله القدّوسة وأعمل بها؟
فقال له الإنجيلي: إن سيّدة الكل تقول لك بواسطتي أنها جعلتني معها معيناً لك في كل شيء. فسأله غريغوريوس: وأين تريد أم ربي أن تساعدني أفي الحياة الحاضرة أم في الآتية؟
فأجاب الإنجيلي: في الحياة الحاضرة والآتية معاً …”.
توفي أخو غريغوريوس الأصغر، ثيودوسيوس، وكذا نيقوديموس الشيخ فانتقل غريغوريوس وأخوه الثاني، مكاريوس، إلى دير اللافرا الكبير الذي كان أول دير في الجبل المقدس (آثوس) والذي أسسه القدّيس أثناسيوس الآثوسي في القرن العاشر الميلادي. بقي غريغوريوس في اللافرا ثلاث سنوات ساد خلالها بنعمة الله والجهاد المرير والنسك الشديد لا على أهوائه وحسب بل حتى على ضرورات الطبيعة. فلقد حارب النعاس وتغلب عليه إلى حد أنه بقي ثلاثة أشهر بلا نوم إلا قليلاً من الراحة بعد الطعام حتى لا يفقد عقلُه صوابَه.
بعد ذلك خرج غريغوريوس إلى الصحراء طالباً المزيد من الخلوة والهدوء، فاستقرّ حيناً في اسقيط يدعى “غلوسيّا” حيث تتلمذ لناسك شهير في الهدوئية اسمه غريغوريوس البيزنطي فأخذ عنه الأسرار الفائقة للصلاة العقلية ولرؤية الله السامية. وقد اكتسب خلال إقامته في هذا الاسقيط تواضعاً عميقاً اقترن بمحبة لا توصف لله والقريب. كما ساعدته الخلوة والهدوء على تركيز العقل في القلب والدعوة باسم الرب يسوع بنخس، فأضحى كلّه صلاة وصارت الدموع العذبة تتدفق من عينيه كمن معين ماء لا ينضب.
لم تطل إقامة غريغوريوس في هذا الاسقيط أكثر من سنتين أو ثلاث غادر بعدها إلى تسالونيكي بسبب غارات القراصنة الأتراك (1325م)، وكان بصحبته إثنا عشر راهباً من الإخوة.
في تسالونيكي، اشترك غريغوريوس لبعض الوقت في حلقة روحية كان يقودها إيسيدوروس، بطريرك القسطنطينية العتيد وأحد تلامذة القدّيس غريغوريوس السينائي. الفكرة من هذه الحلقة كانت أنّ الروحانية الهدوئية ليست للرهبان وحدهم بل لعامة المؤمنين أيضاً. عليه سعى غريغوريوس وإيسيدوروس إلى نشر ممارسة صلاة يسوع بين الناس من حيث هي الأداة الأولى لتفعيل نعمة المعمودية.
سيم غريغوريوس كاهناً وهو في سن الثلاثين (1326م). ثم انتقل إلى منطقة فاريا الواقعة على الحدود بين مقدونيا وتراقيا واستقر في إحدى مغاورها الجبلية نظير النساك القدامى. هناك، فيما يبدو، قسى على نفسه أشد القسوة، فكان لا يخرج من قلايته خمسة أيام كاملة في الأسبوع إلا السبت والأحد ليشترك في خدمة الأسرار الإلهية وينفع إخوته بكلام روحي. وقد تركت هذه المرحلة من حياته بصماتِها على صحته البدنية فأصيب بمرض في الأمعاء.
كان الرهبان والنسّاك في منطقة فاريا ينظرون إلى غريغوريوس كمثال لحياة الفضيلة لأنّ حياته الملائكية، “كانت تدهش الجميع وتدخلهم في نشوة”، وكذا كلامه وحكمته الإلهية الفائقة.
كما “كان يظهر في بعض الأحيان يقظاً متجهاً كله إلى الله مغتسلاً بدموعه العجيبة، وأحياناً أخرى كان وجهه يظهر بشكل فائق الطبيعة بهياً لامعاً ممجَّداً بنار الروح القدس، خاصة عندما كان يخرج من القدّاس الإلهي أو من هدوء صلاته في القلاية”.
لم يطل المقام بغريغوريوس في فاريا أكثر من خمس سنوات إذ اضطر تحت غارات الصّربيين إلى العودة للجبل المقدس (آثوس) حيث نزل في منسك القدّيس سابا التابع لدير اللافرا الكبير والرابض فوق أكمّة تعلو على الدير ويحتاج قاصدها إلى ساعة سيراً على الأقدام ليصل إليها. هناك انصرف غريغوريوس إلى تواصل أعمق وربه فبلغ معاينة الله في نور الروح القدس والتأله.
وفيما كان ذهنه مرة ملتصقاً بالله “أخذه نعاس خفيف فعاين الرؤيا التالية: ظهر وهو يمسك بيده وعاء مملوءاً حليباً. وقد اخذ الحليب فجأة يفيض كنبع وينسكب خارج الوعاء. ومن ثم ظهر وكأنه استحال خمرة ممتازة زكية الرائحة … فجأة ظهر له إنسان نوراني بلباس عسكري وقال له: لما لا تعطي يا غريغوريوس للآخرين بعضاً من هذا الشراب العجيب المنسكب بغزارة بل تركته يذهب هدراً؟ ألا تعلم أنه هبة من الله ولن ينضب أبدأً؟
فأجاب غريغوريوس: لا طاقة لي على منح مثل هذا الشراب لأحد ولا يوجد من يطلب مثل هذا النوع من الشراب.
أجابه الرجل: وإن لم يكن ثمة من يسعون في طلب مثل هذه الخمرة، في الوقت الحاضر، فإنّ عليك أن تعمل وسعك ولا تتهاون في تقديمه للآخرين. أما الإثمار فمتروك لله”.
هكذا أيقن غريغوريوس أنه قد آن الأوان لمباشرة عمل كتابي يفيد منه من يحرّك الله قلوبهم.
كتابات القدّيس غريغوريوس عظيمة الأهمية. لذا، وإكمالاً للفائدة، نورد بعض مقولاته.
يقول إنه متى اعتزل الإنسان العالم واستغرق في النشوة الكاملة للروح فإن الله يكشف له ذاته. إذ ذاك تنشقّ الظلمة ولا يبقى غير نور الله يدعونا إليه مؤطَّراً بنار معتمة. هذا النور هو الله نفسه.
فإن صلّى المرء بمنتهى البساطة في القلب وكرّر الكلمات “ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني” أيضاً وأيضاً، فإنه يؤدي، بذلك، العمل الفائق الذي من أجله خُلق، لأنه سيجد نفسه أخيراً في دائرة الضوء الذي أشرق على قمة ثابور يوم التجلي الإهلي.
كان غريغوريوس يرى الكون مشحوناً بطاقة (energy) التجسّد الإلهي وكذا بجمال العذراء مريم.
في عينيه أن الأرض موضعٌ إلهي جمالُه يكاد لا يحتمل. فإن نور التجلي لم يكف عن السطوع. وثمة قدّيسون يعاينون هذا النور، بعدما جاء المسيح في الجسد، بحراً لا حد له يفيض بصورة عجيبة من شمس وحيدة هي جسد المسيح.
يقول: “في الإسم القدوس طاقة إلهية تخترق قلب الإنسان وتغيّره متى انبثّت في جسده”.
كان يؤمن أن ثمة نَفَساً إلهياً معطى للناس يتحرك في أجسادهم المادية، والجسد يقتني القداسة بهذا النفس الإلهي المنسكب فيه، وأن الجسد كالنَفْس مخلوق على صورة الله وهو ليس شراً بحال.
وللقدّيس غريغوريوس قول مأثور عن أهمية الجسد: “إن الإنسان بفضل كرامة الجسد المخلوق على شبه الله هو أسمى من الملائكة”.
كان يقول إنه من النفس تنسكب في الجسد طاقة إلهية بصورة متواصلة وأن الملائكة وإن كانوا أدنى إلى الله فلا أجساد لهم تنسكب فيها الطاقة الإلهية على هذا النحو.
وعنده أنّ الإنسان يصبح إلهاً متى انكبّ على التأمل وعاين في موضع القلب نور التجلي المتوهج.
هذا ومع القدّيس غريغوريوس انتهى الجدل الذي طالما كان قائماً بين قائل بإمكان إدراك الإنسان لله، وقائل بخلاف ذلك.
فبما أن نعمة الله قد صار بالإمكان معاينتُها في النور غير المخلوق المتدفق في “موضع القلب”، وبما أن الرهبان، ولاسيما القدّيسين، يتمتعون بهذه النعمة، في أعمق تأملاتهم، لذا يخلص غريغوريوس إلى أن الله بات بالفعل قابلاً للمعاينة لأنه هو إياه هذا النور. ومع ذلك يبقى الله، إلى الأبد، غير منظور، يبقى في جوهره كذلك. بكلام آخر، الله معروف في ذاته، في شخصه كنور غير مخلوق، لا في جوهره.
بكلمات القدّيس غريغوريوس نفسه: “ليس لنا أن نشترك في الطبيعة الإلهية، ومع ذلك، وبمعنى من المعاني، لنا أن نشترك، وبيسر، في طبيعة الله، لأننا ندخل في شركة معه، فيما يبقى الله تماماً وفي الوقت نفسه بمنأى عنا. لذا نؤكد معاً، وفي وقت واحد، أمرين متناقضين نسرّ بهما ونعتبرهما مقياساً للحقيقة”.
على هذا توصل القدّيس غريغوريوس إلى أن التجلي الإلهي على قمة ثابور هو أعظم ما أتاه الرب يسوع من أعمال. التجلي الإلهي يفوق حتى سر الشكر. وقد كتب “أن نور ثابور هو ملكوت الله”.
لم يكن نوراً مفاجئاً لأنه لا بداية له ولا نهاية، لا يُحدّ في زمان ولا مكان ولا يمكن إدراكه بالحواس العادية. ومع ذلك صار معروفاً والذين اشتركوا في طاقة الله عرفوه وتألّهوا به. فالتلاميذ الذين وقفوا على قمة ثابور قد رأوا النور وأضحوا كائنات سماوية لأنهم لما حدّقوا فيه تروحنت أجسادهم. هذا النور المعمّي عاينه القدّيس بولس في دمشق وإيليا النبي عندما أخذته عن الأنظار عربة النار وموسى عندما وقف بالعليقة المحترقة. وكيف يلتمس المرء هذا النور؟ قبل كل شيء، بالتوبة والدعوة باسم الرب يسوع واستدعاء رحمة الإسم القدّوس.
القدّيس غريغوريوس بالاماس هو لاهوتي الروحانية الأرثوذكسية الأول.
إن كل آباء البرية والذين استغرقوا في خبرة صلاة الرب يسوع والتماس النور الإلهي قالوا واختبروا ويختبرون ما سكبه القدّيس غريغوريوس في قالب أجاد في حبكه. وقد كان التعبير عن هذا التراث الحي غاية في الأهمية في القرن الرابع عشر لأن الروحانية الأرثوذكسية تعرّضت، آنئذ، لهجمات من الداخل ومن الخارج كان يمكن أن تحوّلها عن مسارها وتغيّر ملامحها وتلقيها في خضم التيارات الفكرية التي بدأت تعبث بالغرب، آنذاك، والتي تمثلت في بعث الفكر الفلسفي الإغريقي والوثنيات القديمة وتمخضت، فيما بعد، عن التيارات العقلانية والحركة البروتستانتية، كما خلقت المجتمعات الدهرية، التي أخذت ترتكز على الفلسفة الإنسانية والأخلاقيات دون الإلهيات وأفرعت ما يعرف بفلسفة “الله مات”.
في هذا الإطار كانت المواجهة التاريخية الشهيرة بين القدّيس غريغوريوس بالاماس والراهب برلعام.
كان برلعام من كالابريا، في جنوبي إيطاليا، يوناني اللسان. جاء إلى مدينة القسطنطينية خلال العام 1338م. فذاع صيته في أوساط المفكرين فيها كعالم وفيلسوف مميز، كما خصّه الإمبراطور ورئيس وزرائه بإكرام وتقدير كبيرين.
كان برلعام أرثوذكسياً في الظاهر وقد كتب ضد اللاتين. قال في عدم إمكانية معرفة الله في ذاته، واستند في تعاطيه مع مؤلفات الآباء الشرقيين إلى تحليلاته الذهنية والفلسفية دون الخبرة الصلاتية، لذا اصطدم بما كان يدّعيه الهدوئيون من إمكان معرفة الله ومعاينة النور غير المخلوق عن طريق صلاة الذهن في القلب والتركيز والإيقاع الجسديَّين الموافقين لها. فشنّ عليهم حملة شعواء وكفّرهم بحجة الخروج على أساسية مسلّم بها في الكنيسة. إذ ذاك انبرى القدّيس غريغوريوس بالاماس للدفاع عن تراث طالما عاش الرهبان في كنفه وخبروه حياً في ذواتهم على مدى أجيال. وطبعاً كان لكل من الإثنين، غريغوريوس وبرلعام، مناصروه في كافة الأوساط: القصر والجيش والأساقفة والمفكرين والرهبان وحتى العامة. وهكذا قامت الدنيا ولم تقعد ردحاً من الزمان. في هذه الفترة بالذات كتب القدّيس غريغوريوس ثلاثيته في الدفاع عن القدّيسين الهدوئيين. وقد التأم مجمعان، خلال شهري حزيران وآب من العام 1341م، في أروقة آجيا صوفيا، وأدانا برلعام الذي تحوّل إلى الغرب وصار أسقفاً في إيطاليا.
كنيسة القدّيس غريغوريوس بالاماس في تسالونيكي حيث تربض رفاته، غير أنّ رحيل برلعام لم يكن كافياً لوضع حد للصراع، فقام أكندينوس بمتابعة الحملة ضد القدّيس غريغوريوس والرهبان وناصره في رأيه بطريرك القسطنطينية، يوحنا كاليكاس، لأسباب سياسية. ولكن، أقيل البطريرك في العام 1347م وأخذ مكانه إيسيدوروس الذي زكّى غريغوريوس وجعله أسقفاً على سالونيك.
كان أهم المجامع المنعقدة في هذا الشأن ذاك الذي التأم في شهر تموز من العام 1351م والذي أدان آخر أعداء بالاماس، الفيلسوف نقفر غريغوراس، وأعلى شأن القدّيس غريغوريوس والكتابات التي وضعها من حيث تعبيرها الصادق والصافي عن إيمان الكنيسة الأرثوذكسية.
لعل آخر وأهم حدث في السنوات الأخيرة من حياة القدّيس غريغوريوس كان وقوعه في الأسر. فبينما كان ينتقل بطريق البحر من سالونيك إلى القسطنطينية وقع في أيدي القراصنة الأتراك الذين استاقوه إلى آسيا الصغرى حيث بقي أسيراً ما يقرب من سنة (1353-1354م).
أمران أساسيان ميّزا هذه الفترة من حياة قدّيسنا، كما يتضح من الرسائل والوثائق العائدة إليها، أولهما التسامح الكبير الذي كان الأتراك يعاملون به المسيحيين، سواء الأسرى منهم أو سكان المناطق المحتلة، والثاني اهتمام القدّيس غريغوريوس بالدين الإسلامي. وقد تجلّى الأخير بصورة خاصة، في الحوار الصريح الذي كان للقدّيس غريغوريوس مع الإبن الأكبر للأمير التركي أورخان. وبنتيجة هذا الحوار عبّر قدّيسنا عن الأمل في أن “يحل يوم”، على حدّ تعبيره، “يصبح فيه بإمكاننا أن نفهم بعضنا بعضاً…”
ويبدو أن قدّيسنا عاش في هدوء خلال القسم الأكبر من هذه الفترة في دير من ديورة نيقية إلى أن إفتداه بالمال بعض الأتقياء الصرب.
أما رقاد القدّيس غريغوريوس فكان في سالونيك في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 1359 للميلاد، بعد أشهر من المرض الشديد. و “بعد أن فارقت جسدَه روحُه الطاهرة، أظهرت نعمة الروح القدس البهاء الداخلي الذي كان في نفسه وذلك بطريقة عجيبة، إذ إن نوراً ساطعاً ملأ تلك القلاية التي كانت فيها رفاته. فاستضاء وجهه وجسده لم يزل بعد جاثياً يابساً قبل الدفن … وقد لازمت نعمة الروح القدس رفاته الشريفة واستبان مسكناً للنور الإلهي ومنبعاً للعجائب والمواهب ومستشفى عاماً مجانياً. لذلك لُقِّب بالعجائبي…”.
أعلنت قداسة القدّيس غريغوريوس في مجمع عقد في القسطنطنية بعد تسع سنوات من رقاده، في العام 1368م، برئاسة تلميذه وصديقه، فيلوثاوس، البطريرك المسكوني، وهو الذي كتب سيرته. وقد وصفه المجمع بأنه “الأعظم بين آباء الكنيسة”.
تم تخصيص الأحد الثّاني من الصّوم له.
إنّ تثبيت القدّيس غريغوريوس بالاماس لتعاليم الكنيسة المقدّسة في القرن 14 اعتُبر انتصاراً ثانياً للأرثوذكسية بعد انتصارها على محاربي الأيقونات.
لهذا خصّصت الأحد الثاني من الصوم لذكراه إلى جانب عيده في 14 تشرين الثّاني الّذي هو تذكار رقاده، رغم أنّ البنية الليتورجية لهذا الأحد قد سبق إقرارها قبل القرن 14 بموجب خطوط أخرى.
“كان يمكن أن تُبتلَع الأرثوذكسيّة، ومعها الرّوحانيّة التّراثيّة، ممّا تفشّى في الوجدان الغربيّ. لكنْ، بعناية العليّ ووعي الكنيسة الأرثوذكسيّة، تأكّد لهذه الرّوحانيّة الثّباتُ واستعلتْ خبرةُ الرّهبان والمؤمنين بعامة، يومذاك، على المخاطر والهجمة الوجدانيّة الفكريّة الشّرسة الّتي تهدّدتها، وكان القدّيس غريغوريوس بالاماس بؤرة الرّوح التّراثيّة بامتياز وكلمة الكنيسة الفصل منذ أوّل تاريخها إلى ذلك الحين. فقالت الكنيسة، في مجمعَين انعقدا في القسطنطينية في حزيران وآب سنة 1341م وتمّوز سنة 1351م.
ما خبره غريغوريوس والرّهبان وما قاله وكتب عنه، في شأن المعاينة الإلهيّة، هو ما خبرته وتختبره الكنيسة الجامعة منذ البدء وهو تعليم آبائها، بلا منازع، جيلاً بعد جيل. من أهمّية القدّيس غريغوريوس وتعظيم الكنيسة له!”
فلتكن صلواته معنا أجمعين.
* تُعلِّق الهدوئية أهمية خاصة على التلاوة المتواترة لصلاة يسوع، أي “ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطىء” بصيغتها الكاملة أو المختصرة. ويوصي الآباء الهدوئيون باعتماد وضع جسدي خاص أثناء الصلاة يتمثل في أمور كضبط عملية التنفس، شهيقاً وزفيراً بما يتلاءم وتلاوة الصلاة. والهدف المباشر كان ضمان وحدة الذهن والقلب: “الذهن في القلب”. إذ ذاك تصبح الصلاة صلاة القلب. وهذا بفضي بمختاري الله إلى معاينة النور الإلهي غير المخلوق الذي يمكن رؤيته، والحال هذه، بعين الجسد، على نحو ما جرى للتلاميذ في ثابور.
** المجتمع الدهري هو الذي يحيا في ذاته ومن أجل ذاته، ويعتبر هذا الدهر مكتملاً، لا يحتاج، بالضرورة، إلى ما هو خارج نطاقه.
المرجع:
الأرشمندريت توما (بيطار) (2007). لبنان، سير القدّيسين وسائر الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية (السنكسار) – الجزء الأوّل، عائلة الثالوث القدوس – دير القديس يوحنا المعمدان – دوما